DERETIL VITATECH – 生产能力

Capacidad de Produccion Deretil

Deretil Vitatech 利用客户提供的生产规程和程序按照客户要求生产。与我们合作的另一个优势是,可为工艺流程设计和规模生产提供可行性咨询服务。为此,我们引入了以下设备:

试验设备:

• 容量高达 600 – 1200 升的反应器
• 离子交换柱(600 升)
• 离心真空干燥机
• 容器罐(1000 – 2000 升

多功能设备:

• 容量高达 600 – 1200 升的反应器
• 产能: 50 – 500 – 1000 吨/年
• 8个不同量级的玻璃反应器(0.6 – 3 – 8 – 16 m3)
• 7个不锈钢反应器 – 各种量级(1,2 – 2,3 – 5 – 10 – 20 m3)
• 5pp 搅拌罐(5 – 16 m3)
• 5 个过滤离心机
• 5个干燥器
• 15 个不锈钢罐
• 精馏塔
• 微过滤器
• 5个外包装间
• 离子交换柱(600 升)

Deretil Vitatech